Hope - Click me to Contact me

VisionenVärldenBerättelserMaterial


Berättelsen: Viskaren
Viskare
”De tar sig in i ditt huvud med smicker, hot och lockelser. Helt utan fysisk kropp är de livsfarliga. En person som har knutit kontakt med en viskare kommer aldrig att bli fri ifrån dess helvetiska inflytande.

Viskare är del av samma demonkast som Succubi och Incubi, de använder sig av infiltration och förförelse. Börjar du höra viskningarna när du är trött eller nära döden. Lyssna inte! Förskjut närvaron som försöker tränga in.

Det kan drabba vem som helst, det verkar som att viskarna har försmak för moraliskt svaga individer som tänker på sig själv i första hand. Osjälviskhet är en frälsning i sig.

Endast genom att utföra komplicerade ritualer som är få förkunnade kan man fånga en viskare i sin värds kropp och förstöra den, värden har aldrig överlevt.

– Biskop Karl Hugh, Fristaden Orschild.
Church tower in the mist